anders

Hoe vind ik netto activa

5 vragen aan Jos Burgers (Juni- 2019).

Anonim

Netto-activa vertegenwoordigen de waarde van het eigen vermogen van de onderneming, vrij van alle schuldverplichtingen. Deze indicator karakteriseert de financiële stabiliteit van het bedrijf en zijn vermogen om dividenden te betalen en zijn verplichtingen na te komen. Netto-activa worden berekend als het verschil tussen bepaalde bedragen aan activa en verplichtingen.

instructie

1

Bepaal het aantal activa dat wordt geaccepteerd voor de berekening van de nettoactiva. Gebruik hiervoor de balans voor de rapportageperiode. Het is noodzakelijk het bedrag te bepalen van immateriële vaste activa, vaste activa, lopende constructie, financiële langetermijn- en kortetermijninvesteringen, winstgevende investeringen in materiële waarden. Er wordt ook rekening gehouden met vaste activa, bestaande voorraden, vorderingen, BTW op verworven activa, vlottende activa en contanten. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de schuld van de deelnemers af te trekken van de bijdragen aan het toegestane kapitaal en de werkelijke kosten van het terugkopen van hun eigen aandelen.

2

Bereken de waarde van de verplichtingen van de onderneming voor de berekening van de nettoactiva. Ze bestaan ​​uit langlopende en kortlopende verplichtingen op leningen en leningen, te betalen rekeningen, achterstallige betalingen aan deelnemers aan de betaling van inkomsten en reserves voor toekomstige uitgaven. Voeg aan het ontvangen bedrag ook de bedragen van uitgestelde belastingverplichtingen en de voorzieningen voor voorwaardelijke verplichtingen en beëindiging van activiteiten toe.

3

Zoek de waarde van het nettovermogen van de onderneming, die gelijk is aan het verschil tussen bepaalde activa en verplichtingen. Dit berekeningsschema is goedgekeurd door de Order van het Ministerie van Financiën nr. 10-n van 29 januari 2003.

4

Analyseer de resulterende waarde van het nettovermogen. Als het in de verslagperiode minder bleek te zijn dan de som van het toegestane kapitaal, dan zouden de oprichters moeten beslissen over de vermindering tot de waarde van het nettovermogen. Als dit bedrag lager is dan het wettelijk vastgestelde minimum, kan een besluit over de liquidatie van de onderneming worden genomen.

5

Bereken het bedrag van de nettoactiva op kwartaalbasis en stuw het totale totaal aan het einde van het jaar. Vermeld de resulterende waarde in jaar- en halfjaarlijkse financiële overzichten.

Populaire Berichten

Interessante Artikelen

Hoe rood staan ​​berekenen
Leningproducten

Hoe rood staan ​​berekenen

Overdraagking is een afzonderlijk type kortlopende lening dat wordt toegekend aan de kaarthouder. Op het moment van de transactie (betaling van de aankoop, opname van fondsen, enz.) Verstrekt de bank u kredietfondsen als het bedrag op de kaart niet voldoende is. Overdraft heeft een limiet, en voor elke klant is het anders
Lees Verder
Google wordt een 100% hernieuwbaar energiebedrijf in 2017 (GOOG, AMZN)
Investeren

Google wordt een 100% hernieuwbaar energiebedrijf in 2017 (GOOG, AMZN)

Dochteronderneming Alphabet Inc. Google (GOOG) genereert volgend jaar al haar energiebehoeften uit hernieuwbare energie. In een bericht op haar website verklaarde het bedrijf Mountain View dat het reeds 2. 6 gigawatt aan hernieuwbare energie heeft gekocht tot op heden van wind- en zonne-energieproducenten.
Lees Verder