verzekering: Hoe een verzekering te krijgen
verzekering

Hoe een verzekering te krijgen

Eerst moet je een verzekering afsluiten. Lees bij inschrijving zorgvuldig het contract. Er zijn duidelijk regels beschreven die spreken over de volgorde van je acties in het geval van een ongeluk. Om een ​​verzekering af te sluiten (verzekeringsuitkeringen), moeten bestuurders bij het optreden van een verkeersongeval: Voer taken uit zoals gespecificeerd in de regels van de weg van de Russische Federatie. Ne
verzekering: Hoe een auto in 2017 te verzekeren
verzekering

Hoe een auto in 2017 te verzekeren

Met een autoverzekering kunt u voorkomen dat u besteedt aan ongeplande autoreparaties en dat u niet aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door nalatigheid aan andere autobezitters is toegebracht. Hoe een auto te verzekeren? Welk bedrijf om te kiezen? Hoe een auto verzekeren voor winst? Dit artikel biedt antwoorden op deze vragen in de vorm van stapsgewijze instructies voor autoverzekeringen
verzekering: Hoe een verzekeringscertificaat te krijgen
verzekering

Hoe een verzekeringscertificaat te krijgen

Verzekeringscertificaat (verzekeringsbewijs van verplichte pensioenverzekering) is het hoofddocument ter bevestiging van de registratie van een persoon in het Russische nationale pensioenstelsel. Dit document is verplicht zowel voor de betaling van pensioenpremies als voor het opstellen van een pensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
verzekering: Hoe verzekeringspremies te betalen in 2019
verzekering

Hoe verzekeringspremies te betalen in 2019

Het begrip "verzekeringspremies" wordt meestal gebruikt in verband met verzekeringspremies voor het pensioenfonds van de Russische Federatie, het federale verplichte ziekteverzekeringsfonds en territoriale verplichte medische verzekeringsfondsen. De staat zorgde voor de gezondheid en de pensioenen van de burgers en verplichtte alle werkgevers om verzekeringspremies voor hun werknemers te betalen
verzekering: Hoe een medisch beleid voor werklozen te krijgen
verzekering

Hoe een medisch beleid voor werklozen te krijgen

Ziektekostenverzekering biedt gratis medische zorg en hulp aan alle categorieën van de bevolking, inclusief mensen die geen werk meer hebben. Niet-werkende burgers worden op hun permanente verblijfplaats uitgegeven. Je hebt nodig - verklaring - fotokopieën van documenten instructie 1 Om een werkloos medisch certificaat te krijgen , moet u het volgende doen: dien een geschreven aanvraag in bij het territoriaal fonds dat een verplichte ziektekostenverzekering biedt voor het onderwerp van de federatie waarin u permanent verblijft.
verzekering: Tip 1: Hoe een medisch beleid te krijgen in Moskou
verzekering

Tip 1: Hoe een medisch beleid te krijgen in Moskou

Om een ​​verzekeringspolis voor verplichte medische verzekering (CHI) in Moskou te verkrijgen, moet u geregistreerd zijn in het kapitaal van de woon- of verblijfplaats. Als u geen van beide hebt, maar u werkt onder een arbeidsovereenkomst met een bedrijf dat een wettelijk adres heeft in Moskou, heeft u recht op een polis, maar de procedure voor de verstrekking ervan is anders. Je
verzekering: Hoe een pensioenverzekering te krijgen in 2019
verzekering

Hoe een pensioenverzekering te krijgen in 2019

De procedure voor het verkrijgen van een pensioenverzekering hangt af van het feit of u werkt met een arbeidsovereenkomst. Als u nergens werkt, betekent dit niet dat u geen pensioenverzekering kunt krijgen. Je hebt nodig - paspoort; - aanvraagformulier in een speciale vorm; - pen. instructie 1 De eenvoudigste manier is als u voor het eerst een baan krijgt met een arbeidsovereenkomst (als u niet voor de eerste keer komt, kunt u niet anders dan een pensioenverzekering afsluiten)
verzekering: Hoe het beleid uit te breiden
verzekering

Hoe het beleid uit te breiden

Om gratis medische zorg te krijgen, moet de patiënt een geldig medisch beleid overleggen . Voor een werkende persoon worden de bijdragen van de verplichte medische verzekering betaald door de werkgever, die ook het beleid opstelt. Verzekering voor werkloze burgers wordt verzorgd door lokale autoriteiten op de plaats van registratie.
verzekering: Hoe u geld kunt krijgen op osago in 2017
verzekering

Hoe u geld kunt krijgen op osago in 2017

OSAGO - verplichte motoraansprakelijkheidsverzekering voorziet in de verzekering van uw aansprakelijkheid jegens derden. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het ongeval bij een ongeval de schade aan de benadeelde vergoedt. De schuldige bij de telling van de ongevallenverzekering komt niet in aanmerking
verzekering: Hoe een betaling op osago te krijgen
verzekering

Hoe een betaling op osago te krijgen

In het geval dat u een ongeval heeft, is een billijke vergoeding verschuldigd aan u van de verzekeringsmaatschappij. Maar hoe haal je het? Laten we deze vraag begrijpen. Als u het onderstaande schema precies volgt, kunt u gemakkelijk alle moeilijkheden overwinnen om dit probleem op te lossen. instructie 1 Allereerst moet worden gezegd dat de schadevergoedingsprocedure is ontwikkeld voor de algemene situatie waarin: - de schuldige van het ongeval (RTA) kan worden vastgesteld; - Tijdens het ongeval waren alleen uw voertuigen beschadigd; - Alle deelnemers aan een verkeersongeval hebben een CTP-ver
verzekering: Hoe te herstellen van de verzekeringsmaatschappij
verzekering

Hoe te herstellen van de verzekeringsmaatschappij

Er zijn vaak gevallen van kwade trouw van verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot de vergoeding van verzekeringsschade aan het slachtoffer. Vaak voldoet de verzekeringsmaatschappij niet aan de voorwaarden voor betaling van de verzekeringscompensatie en wordt elke gelegenheid aangegrepen om helemaal niet te betalen
verzekering: Hoe de kosten van osago berekenen
verzekering

Hoe de kosten van osago berekenen

MTPL-verzekering is verplicht voor alle automobilisten in Rusland, en daarom is de hoeveelheid verzekering in alle regio's hetzelfde. Zelfs als de tarieven in de loop van de tijd veranderen, blijft het principe van het berekenen van de verzekering ongewijzigd. En het is heel eenvoudig om dit bedrag zelf te berekenen om volledig bewapend te zijn bij het aangaan van een contract met een agent
verzekering: Hoe u de rente op verzekeringspremies in 2017 kunt berekenen
verzekering

Hoe u de rente op verzekeringspremies in 2017 kunt berekenen

Om de premies voor verzekeringspremies te berekenen , zijn initiële gegevens als de datum van het voorval en de geplande terugbetaling van de schuld, het bedrag aan achterstallige bedragen en de herfinancieringsrente in de periode vanaf de uiterste datum voor betaling van de bijdrage tot de dag waarop het feitelijk werd overgemaakt naar een of ander extra-begrotingsfonds vereist.
verzekering: Hoe autoverzekering berekenen
verzekering

Hoe autoverzekering berekenen

Veel automobilisten vroegen zich af of het mogelijk is om de kosten van de verplichte verzekering van uw auto te berekenen, met andere woorden: de kosten van een verplichte motorische TPL-verzekering. Het is raadzaam om dit bedrag te berekenen voordat u een contract sluit met een verzekeringsmaatschappij om te bepalen hoeveel van de verzekeringspremie kan worden berekend
verzekering: Hoe de hoeveelheid schade te berekenen
verzekering

Hoe de hoeveelheid schade te berekenen

Situaties waarin het noodzakelijk kan zijn om de hoeveelheid schade correct te berekenen , kunnen verschillen. Meestal is dit van toepassing op die aspecten als het gaat om vergoeding van schade. Bereken de hoeveelheid is niet zo moeilijk, het hangt allemaal af van het specifieke geval. Je hebt nodig bewijsstukken van gemaakte kosten, rekenmachine instructie 1 Voor degenen die op zoek zijn naar een eenvoudig antwoord op de vraag hoe de schade moet worden berekend, moet je eerst weten dat het niet alleen het materiële aspect omvat, maar ook het morele aspect.
verzekering: Tip 1: Hoe verzekeringspremies berekenen
verzekering

Tip 1: Hoe verzekeringspremies berekenen

Voor de berekening van de verzekeringsbijdragen aan het pensioenfonds en voor rapportage is het noodzakelijk om de tarieven voor het lopende jaar te controleren op de website van het Pensioenfonds, die in 2011 26% bedragen voor de pensioenverzekering en 5, 1% voor de medische verzekering. Je hebt nodig Gegevens over opgebouwde lonen, gegevens over werknemers
verzekering: Hoe het verzekeringsdeel van het pensioen te berekenen
verzekering

Hoe het verzekeringsdeel van het pensioen te berekenen

In 2002 startte de regering een nieuwe hervorming die het systeem voor de berekening van pensioenen radicaal veranderde. Om het te begrijpen is best moeilijk. Maar voor mensen die over 20-30 jaar ervaring hebben met de resultaten van deze wet, is het belangrijk om te weten op welke basis het verzekeringsdeel van hun pensioen zal worden berekend
verzekering: Hoe een pensioenverzekering te krijgen
verzekering

Hoe een pensioenverzekering te krijgen

Volgens de federale wet "Over de grondbeginselen van de verplichte sociale verzekering" is het bewijs van verplichte pensioenverzekering een van de documenten die het recht van een persoon op verzekeringsuitkeringen bevestigt. instructie 1 De uitgifte van een certificaat van verplichte pensioenverzekering wordt gedaan door het Pensioenfonds van de Russische Federatie, het bevat de informatie (de datum van registratie van de verzekerde, het verzekeringsnummer van de individuele account en persoonlijke gegevens) die vereist is voor de registratie van een arbeidspensioen
verzekering: Hoe de romp te tellen
verzekering

Hoe de romp te tellen

Voordat u een casco voor uw auto gaat maken, moet u de casco- tarieven analyseren die worden aangeboden op de markt voor moderne autoverzekeringen om de diensten van het bedrijf te gebruiken waar de prijs minimaal is. instructie 1 Eigenaren van voertuigen moeten hun verantwoordelijkheid in het wegverkeer verzekeren
verzekering: Hoe de betaling op de verzekering te berekenen
verzekering

Hoe de betaling op de verzekering te berekenen

Het resultaat van elk verkeersongeval is noodzakelijkerwijs negatieve gevolgen in de vorm van schade aan eigendom, gezondheid of leven van burgers. Compensatie voor schade veroorzaakt door verzekeringsmaatschappijen die de aansprakelijkheid van autobezitters hebben verzekerd. instructie 1 Als u een partij wordt bij een ongeval en de schuld van een andere bestuurder u materiële schade heeft toegebracht, dan heeft u recht op een betaling op CTP , die moet worden gedaan door de verzekeringsmaatschappij van de schuldige autobezitter.